Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

Profsąjunga nutarė: nė vienas sprendimas nepateisino lūkesčių

Akmenės skyriaus pirmininkas Ramūnas ZNUTAS Akmenės skyriaus pirmininkas Ramūnas ZNUTAS

Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos Žemaitijos regiono Akmenės skyriaus pirmininkas Ramūnas ZNUTAS pradėdamas pasakoti, kokių teorinių sprendimų ir praktinių veiksmų numatė imtis profsąjunga, sakė sveikina visų švietimo įstaigų darbuotojus, vadovus su Rugsėjo 1 – ąja. „Svarbiausia susivienyti bendriems tikslams ir darbe, ir aktyvioje kovoje už savo teises. Mokytojas atsakingas už mokinio ateitį, ir atiduoda dešimtmečius vaikų, jaunuolių svajonėms įgyvendinti. Linkiu sėkmingo ir kūrybingo darbo“, - palinkėjo R. Znutas.

Rugpjūčio 21 dieną įvykęs Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos Žemaitijos regiono skyrių pirmininkų posėdis buvo apie Švietimo ir mokslo ministerijos neįvykdytus pažadus ir priimtus sprendimus, kuriuose neatsispindi pedagogų norai ir pageidavimai. „Neatsispindi ne tik mūsų pageidavimai, iš esmės – nesiklausyta, ko pageidavome, nors buvo pažadėta taip tęsti reformas, kad darbuotojams nepadarytų žalos“, - sakė Akmenės skyriaus pirmininkas R. Znutas. Posėdyje kalbėtasi trimis pagrindinėmis temomis: apie apmokėjimą už darbą, apie rugsėjo 10 dieną numatytą neterminuotą streiką, taip pat apie mokinių ir mokytojų tarpusavio elgseną. Mokytojai pageidauja teisinių sprendimų dėl mokinio taisyklių nepaisančių moksleivių. Praeitais metais, kai profsąjunga pagrasino streiku, Švietimo ir mokslo ministerija pažadėjo aptarti visas problemas ir nepriimti vienašališkų sprendimų. „Pažadėjo – paguodė, netesėjo – nenusidėjo. Taip perfrazuosiu patarlę. Mūsų netenkina naujai priimti nutarimai, nes jie visiškai neatitinka reikalavimų, o su profsąjunga nediskutuota. Ministerija priėmė naują darbo apmokėjimo aprašą, kurį vertiname neigiamai. Nauja tvarka vėl naudinga valdininkams, ir visiškai nenaudinga pedagogams. Nepavyko pasiekti, kad lopšelių – darželių auklėtojams būtų didinamos algos. Profsąjunga siūlė mokyklų direktoriams ir pavaduotojams 5 – 9 valandomis sumažinti krūvį, tačiau išsaugoti pedagoginę kvalifikaciją ir nemažinti atlygio. Tokiu būdu mokytojams būtų padidėjęs darbo krūvis - 5 tūkstančiai laisvų valandų. Tai nauji etatai, didesnis atlyginimas“, - pasakojo R. Znutas. Yra pasiekimų: už vadovavimą klasei bus mokama pagal kvalifikacinę kategoriją. Profsąjunga apgynė specialiesiems pedagogams palankų atlyginimo kėlimo skaičiavimą, taip pat išreikalauta, kad už moksleivių atliktų darbų tikrinimą būtų mokama socialinius ir gamtos mokslus dėstantiems pedagogams. Deja, po reformų realiai padidėjo tik darbo krūvis, o ne alga. Vyresniojo mokytojo kvalifikaciją turintis pedagogas už etatines darbo valandas gauna 1300 litų algą. Ar tai rojus, apie kurį kalbama, kai vis primenama, jog mokytojai daug uždirba?
R. Znutas patikino, kad profsąjunga neragina palaikyti kokios nors partijos, politikuoti, ragina apsispręsti, kokiomis sąlygomis nori dirbti pedagogai. Visoms partijoms išsiųsta ir pasiūlyta bendradarbiavimo sutartis. „Visi, kas domisi švietimo reikalais, kas siūlo naujovių, kas pataria, kritikuoja – profsąjungai priimtini. Nėra nieko blogiau už abejingumą ir kaltinimus. Mes pasirengę bendrauti su visais. Iki šiol mūsų siūlyta sutartis sudomino tik socialdemokratus“, - sakė skyriaus pirmininkas R. Znutas.
Švietimo ir mokslo ministerija parengė projektą „Rekomendacijos mokykloms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“. Profsąjunga, pasak R. Znuto, seniai reikalavo aiškiai reglamentuoti mokytojo ir mokinio atsakomybę. Mokytojo atsakomybę visi žino ir jos reikalauja. Tačiau ne itin rūpėjo, jog pats mokytojas jaučiasi nesaugiai. Projektas parengtas, bet...atsakomybė dėl netinkamo mokinio elgesio ir nuobaudų už tai vėl užkrauta mokykloms ir mokytojams. Dėl projekto profsąjunga kreipėsi į teisininkus ir laukia įvertinimo. „Pedagogai nesutinka su siūloma tvarka, o profsąjunga apie tai informavo ministeriją“, - sakė R. Znutas.
Profsąjunga buvo numačiusi rugsėjo 10 dieną skelbti streiką, jei nebus atsižvelgta į pasiūlymus ir reikalavimus tolimesnėje reformos eigoje. Posėdyje susitarta atidėti streiko datą iki atskiro Žemaitijos regiono nutarimo. Priežastis paprasta – rinkimai, nauja valdžia, greičiausiai – naujas ministras. Profsąjunga siūlo rugsėjo 14 – ąją surengti mitingą prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Taip naujuosius mokslo metus pradeda aktyvioji pedagogų dalis.

Copyright © 2013 Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version