Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

Prezidiumo posėdis

Trečiadienis, 15 spalio 2014 15:08 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

Prezidiumo posėdyje, kuris vyko spalio 7 d., buvo daug laiko skirta informacijos pateikimui ir diskusijoms apie premjero potvarkiu sudarytos darbo grupės švietimo problemoms spręsti susitikimą, vykusį spalio 2 d., kuriame dalyvavo LŠĮPS pirmininkas Eugenijus Jesinas.

Taip pat LŠĮPS pirmininkas Eugenijus Jesinas informavo, kad spalio 15 d. susitinka su DP frakcija bei jų deleguotais ministrais. Prezidiumo nariai aptarinėjo ir susijungimo su LŠPS aktualijas bei Pirmininkų tarybos posėdžio datą.

Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Eugenijus Jesinas susitiko su LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininke A. Pitrėniene. Susitikimo metu buvo aptarta dabartinė situacija švietimo sistemoje, darbo grupės, sudarytos LRV premjero A. Butkevičiaus potvarkiu, nagrinėjamų klausimų tematika ir aktualumas bei susitarta dėl dabartinių švietimo sektoriaus problemų nagrinėjimo bei Forumo memorandumo įgyvendinimo LR Seimo Darbo partijos frakcijos posėdyje spalio 8 d., dalyvaujant LR ŠMM ir SADM ministrams D. Pavalkiui bei A. Pabėdinskienei.

Pirmininkų tarybos posėdis

Antradienis, 23 rugsėjo 2014 11:42 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

2014 m. rugsėjo 18 d. vyko LŠĮPS Pirmininkų tarybos posėdis, kuriame daug kalbėta apie dabartinę situaciją švietime. LŠĮPS pirmininkas pateikė informaciją apie Darbo grupės posėdžius. Didžiausias dėmesys skiriamas bendrajam ir neformaliajam ugdymui. Šiais metais lėšų švietimui skiriama 676 mln. Lt mažiau, negu 2009 m.

Rugsėjo 17 d. Darbo grupės posėdyje ŠMM atstovas Aidas Aldakauskas pateikė statistinius duomenis apie mokytojų būklę (amžių, krūvį), nes vyko diskusijos dėl mokytojų, sulaukusių pensinio amžiaus, pasitraukimo galimybių ir sąlygų.

Ministro pirmininko 2014 m. rugpjūčio 27 d. potvarkiu sudarytos darbo grupės pasiūlymams dėl mokinių ugdymo kokybės, veiksmingumo, pedagogų socialinių sąlygų gerinimo ir bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos parengti posėdyje rugsėjo 17 d. dalyvaus LŠĮPS pirmininkas Eugenijus Jesinas.

Rugsėjo 11 d. vyko Telšių rajono susivienijimo išplėstinis pirmininkų tarybos posėdis .Apie LR ŠMM vykdomą švietimo politiką ir kokie uždaviniai keliami šiandienos mokyklai ir mokytojams ,kokie prioritetai ir kokios priemonės numatomos šiems tikslams pasiekti supažindino ŠMM švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyr. specialistė Regina Pocienė . Apie švietimo pasiekimus Telšių rajone kokias problemas reikia išspręsti norint užtikrinti švietimo įstaigų sėkmingą funkcionavimą , ugdymo poreikių tenkinimą kalbėjo Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo , kultūros , sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė. Nuotraukos iš posėdžio.

Informacinis pranešimas

Trečiadienis, 10 rugsėjo 2014 20:49 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

Streikui besiruošiančios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) internetiniame puslapyje rugsėjo 10 d. paskelbtas informacinis pranešimas pavadinimu "Po aptarimo LR trišalėje taryboje kliūčių skelbti streiką nebelieka". Norime įspėti visus mokytojus, kad šiuo pranešimu įžūliai klaidinami tie kolegos, kurie svarsto apie galimybę vienaip ar kitaip prisidėti prie būsimo streiko. Rugsėjo 9 d. LR trišalėje taryboje buvo nutarta NESVARSTYTI klausimo apie streiko paskelbimą. Tokiu būdu, streiko organizatoriai neįvykdė LR Darbo kodekso 77 str. 2 dalies nuostatos – "priimti sprendimą skelbti streiką šakos lygiu turi teisę šakos profesinių sąjungų organizacijos jų įstatuose nustatyta tvarka, APTARUS Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje" ir streiko skelbti negali. Skelbdami melagingą informaciją apie tariamai įvykdytas visas streiko skelbimui būtinas procedūras, LŠDPS vadovai stumia jais tikinčius mokytojus dalyvauti neteisėtoje veikloje.

Copyright © 2013 Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version