Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

2014-10-22 LŠĮPS pirmininkas E.Jesinas dalyvavo LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje, svarstant pateiktą LR ŠMM 2015 m. Švietimo ir mokslo biudžeto projektą. Svarstymo metu buvo pateiktos kritinės pastabos ŠMM atstovams: viceministrui R.Vaitkui ir Ekonomikos departamento direktorei E.Radėnienei dėl pateikto projekto tiek iš komiteto narių, tiek iš LŠĮPS pirmininko pusės.

Prezidiumo posėdis

Trečiadienis, 15 spalio 2014 15:08 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

Prezidiumo posėdyje, kuris vyko spalio 7 d., buvo daug laiko skirta informacijos pateikimui ir diskusijoms apie premjero potvarkiu sudarytos darbo grupės švietimo problemoms spręsti susitikimą, vykusį spalio 2 d., kuriame dalyvavo LŠĮPS pirmininkas Eugenijus Jesinas.

Taip pat LŠĮPS pirmininkas Eugenijus Jesinas informavo, kad spalio 15 d. susitinka su DP frakcija bei jų deleguotais ministrais. Prezidiumo nariai aptarinėjo ir susijungimo su LŠPS aktualijas bei Pirmininkų tarybos posėdžio datą.

Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Eugenijus Jesinas susitiko su LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininke A. Pitrėniene. Susitikimo metu buvo aptarta dabartinė situacija švietimo sistemoje, darbo grupės, sudarytos LRV premjero A. Butkevičiaus potvarkiu, nagrinėjamų klausimų tematika ir aktualumas bei susitarta dėl dabartinių švietimo sektoriaus problemų nagrinėjimo bei Forumo memorandumo įgyvendinimo LR Seimo Darbo partijos frakcijos posėdyje spalio 8 d., dalyvaujant LR ŠMM ir SADM ministrams D. Pavalkiui bei A. Pabėdinskienei.

Pirmininkų tarybos posėdis

Antradienis, 23 rugsėjo 2014 11:42 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

2014 m. rugsėjo 18 d. vyko LŠĮPS Pirmininkų tarybos posėdis, kuriame daug kalbėta apie dabartinę situaciją švietime. LŠĮPS pirmininkas pateikė informaciją apie Darbo grupės posėdžius. Didžiausias dėmesys skiriamas bendrajam ir neformaliajam ugdymui. Šiais metais lėšų švietimui skiriama 676 mln. Lt mažiau, negu 2009 m.

Rugsėjo 17 d. Darbo grupės posėdyje ŠMM atstovas Aidas Aldakauskas pateikė statistinius duomenis apie mokytojų būklę (amžių, krūvį), nes vyko diskusijos dėl mokytojų, sulaukusių pensinio amžiaus, pasitraukimo galimybių ir sąlygų.

Ministro pirmininko 2014 m. rugpjūčio 27 d. potvarkiu sudarytos darbo grupės pasiūlymams dėl mokinių ugdymo kokybės, veiksmingumo, pedagogų socialinių sąlygų gerinimo ir bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos parengti posėdyje rugsėjo 17 d. dalyvaus LŠĮPS pirmininkas Eugenijus Jesinas.

Copyright © 2013 Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version