Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

2014 m. gruodžio 12-14 dienomis viešbutyje „Palangos Juzė“ vyko dviejų besivienijančių profesinių sąjungų (LŠĮPS ir LŠPS) lyderių konferencija. Joje aptarti profesinių sąjungų vienijimosi klausimai, išsiaiškinta kuo profesinės sąjungos panašios, kokių skirtumų aptikta jų įstatuose ir programose. Ypač aktualus – streikų fondo klausimas, nes viena iš besivienijančių profsąjungų - LŠĮPS, turi šį fondą. Jeigu kolektyvinius ginčus tektų spręsti kraštutiniais būdais, pvz. streikais, tai būtų itin palanku darbuotojams, kadangi praktika parodė, jog tokioje situacijoje, nors pedagogų streikai ir pripažinti teisėtais, pedagogai įsipareigojo likviduoti streiko metu atsiradusias ugdymo spragas. Deja, ugdymo įstaigų vadovai, įžvelgę, vos ne asmeninę grėsmę savo kėdei, piktybiškai arba vengė derybų, arba nihilistiškai aiškino profsąjungų negebėjimu į juos kreiptis.

Pastaruoju laiku pedagoginėje (ir ne tik – švietimo klausimai aktualūs kone kiekvienoje šeimoje: auga vaikai, anūkai, dirba pedagogai) visuomenėje bene pats populiariausias klausimas: „Ar jūs streikuojate? Kodėl nestreikuojate?“ Atsakydami į šį klausimą LŠĮPS Telšių r. susivienijimo pirmininkė Zofija Jesinienė bei šio susivienijimo Prezidiumo nariai sako: „ Neatsakinga kelti žmones streikui, neišbandžius visų galimybių susitarti. Ar pasiekus, kad prasidėtų derybos su Vyriausybe bei ŠMM (Švietimo ir mokslo ministerija) ir joms vykstant, turime teisę kviesti žmones strekuoti?“
Žinoma, žmones gali klaidinti informacijos trūkumas. LŠĮPS stengiasi, kad jos narius pasiektų visos žinios apie LŠĮPS su partneriais vykdomą darbą ir veiklą. LŠĮPS iniciatyva pakeitus Darbo kodekso 24 str. ir atsirado galimybė su ŠMM pradėti kolektyvines derybas. Siekiama su ŠMM pasirašyti kolektyvinę sutartį – pagrindinį socialinio dialogo garantą ir veiksmingą profsąjunginės veiklos įrankį.

Gruodžio 04 d. LŠĮPS Klaipėdos rajono susivienijimo pirmininkų tarybos nariai susitiko su rajono savivaldybės atsakingais darbuotojais. Susitikime dalyvavo rajono meras V.Dačkauskas, vicemerė R.Cirtautaitė, administracijos direktorius Č.Banevičius, švietimo skyriaus vedėjas A.Petravičius, biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja I.Gailiuvienė, švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas A.Klizas, švietimo įstaigų vadovų tarybos nariai, laikraščio „Banga“ korespondentė A.Adomaitė.

Susitikimo tikslas - aptarti, kokia finansinė situacija rajono švietimo įstaigose ir kokie pokyčiai laukia 2015 metais, kaip vyksta derybos tarpinstitucinėje darbo grupėje ir kokių rezultatų jose pasiekė LŠĮPS.

LŠĮPS Telšių r. pirmininkų susirinkimas

Pirmadienis, 01 gruodžio 2014 22:39 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

2014 m. gruodžio 1d. įvyko LŠĮPS Telšių r. pirmininkų susirinkimas. Susirinkime dalyvavo ir LŠĮPS pirmininkas E. Jesinas, kuris pristatė derybų su LR Vyriausybe ir ŠMM darbo grupės nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus. Pirmininkas pažymėjo, kad nuosekliai dirbama su LR Seimu, Vyriausybe pasiekti rezultatai jau apčiuopiami: tai nuo 2015 m. sausio 01 d. 10 proc. didės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų ir pedagogų atlyginimai, nuo rugsėjo 01 d. bendrojo lavinimo mokyklų vadovams ir pavaduotojams neliks kontaktinių valandų, tad atsiras galimybė mokytojams turėti didesnį krūvį, kils apatinė atlyginimo koeficientų ,,žirklių“ riba, ji bus kilstelėta iki vidurkio. Bus padidintas ir MK iki 3380 Lt. Iš viso tokiems pokyčiams įgyvendinti numatyta papildomai 63 milijonų Lt. Numatomi ir finansavimo modelio keitimas. Aptartos ir kitos problemos su kuriomis susiduria pedagogai vietose.

Palangos pedagogai streiko nepalaiko

Pirmadienis, 01 gruodžio 2014 16:27 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

Gruodžio 2-ąją respublikoje buvo paskelbtas visuotinis mokytojų streikas. Jo organizatoriai -Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga. „Vakarinė Palanga“ pasidomėjo, kaip į streiko paskelbimą atreagavo mūsų miesto mokyklų pedagogai.
“Palangos miesto mokytojai įeina į Lietuvos švietimo įstaigų profesinę sąjungą“ – pabrėžė mūsų pašnekovas, jos pirmininkas Eugenijus Jesinas: - „Šiame streike mes nedalyvaujam ir nemanom, kad jį galima paskelbti nacionaliniu. Mūsų profesinė sąjunga (LŠĮPS), kartu su Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS), vienijanti apie 9000 narių, einam kitu keliu. Pastaruoju metu mes dalyvaujam derybose su vykdomosios valdžios atstovais. Kas dvi savaitės Vilniuje renkasi derybinė darbo grupė, kad aptartų mokinių ugdymo kokybės, veiksmingumo, pedagogų socialinių sąlygų gerinimo ir bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkas. Darbo grupė buvo sudaryta 2014 m. rugpjūčio 27 d. Ministro pirmininko potvarkiu. Joje dalyvauja Švietimo ir mokslo (ŠMM), Socialinės apsaugos ir darbo (SADM), Finansų ministerijų, Vyriausybės bei profsąjungų atstovai“, - patikslino ponas Jesinas, - “Posėdžio lapkričio 27 dieną metu buvo priimtas nutarimas, jog profesinės sąjungos pritars visiems valdžios siūlymams dėl įsipareigojimų 2015 ir vėlesniems metams. Bet tik tuo atveju, jei visa tai bus įrašyta švietimo šakos kolektyvinėje sutartyje”.

Lapkričio 12 d. vyko LŠĮPS Klaipėdos miesto susivienijimo pirmininkų tarybos posėdis. Pirmininkė Laima Juknienė informavo apie LŠĮPS veiklą, apie įvykusius derybinės darbo grupės posėdžius. Vyko diskusija dėl LŠĮPS ir LŠPS susijungimo. Buvo informuota apie artimiausius renginius: konferenciją „Lietuvos švietimo sistema: ar pateisinami visuomenės ir verslo lūkesčiai?“ Seime lapkričio 19 d., seminarą „Darbo teisės naujovės. Pastarųjų metų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų naujovės. VDI veiklos pokyčiai“, kurį organizuoja VDI Klaipėdos skyrius lapkričio 14 d. bei nuspręsta mieste organizuoti diskusiją – konferenciją „Socialinis dialogas švietimo sektoriuje” ir dalyvauti konferencijoje gruodžio 12-14 d. Palangoje.

LŠĮPS KMS informacija

Copyright © 2013 Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version