Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

Atviras laiškas valdžios demagogams

Penktadienis, 04 liepos 2014 16:19 Paskelbtas Susivienijimu naujienos
Visas pasaulis nuolat tobulėja, tik, deja, demagogija – ne. Gana atidžiai išnagrinėjau labai garbių ir, sakyčiau, atsakingų institucijų, kaip LR švietimo ir mokslo ministerijos, LR finansų ministerijos, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakymus į memorandumo „Dėl optimalaus Lietuvos švietimo finansavimo ir dėl saugios aplinkos švietimo įstaigose“, kurį švietimo darbuotojus ginančios profesinės sąjungos  pateikė po gegužės 21 d. Seime vykusio forumo. Mane labiausiai nustebino tai, jog visų trijų ministerijų atsakymai, tiksliau – atsirašinėjimai – tiesiog vienodi ir net su tomis pačiomis gramatinėmis klaidomis, tarsi juos būtų paruošusi ta pati sekretorė, ne itin atsakinga, užtat labai įvaldžiusi demagogiją. Iš atsakymų supratau, kad švietimui finansavimas didėja, pavyzdžiui, MK padidintas net 38 Lt. Tačiau, matyt, demagogams išsitrynė atmintis: juk liūto dalį iš šios sumos gavo psichologinės tarnybos, be to, jau pateikiant biudžetą – antri metai – to krepšelio savivaldybėms neatiduodama 0,8 proc., o investicijos į švietimą nuolat mažėja. Jei šiemet nuo BVP švietimui tenka 4,67 proc., tai kitąmet beliks tik 4,3 proc.. Tai ponai iš visų ministerijų pavadino „sprendimų ieškojimu, kad išlaidos švietimui nuo BVP laipsniškai augtų“. Jei tai augimas (!), ką tada reiškia mažėjimas?! Žadėtų 6 proc. nuo BVP tikrai nesulauksim žadėtaisiais 2024 m...

LŠĮPS vykdomoji sekretorė, Klaipėdos miesto susivienijimo pirmininkės pavaduotoja Nijolė Dargužienė birželio 19-20 dienomis dalyvavo LR ŠMM organizuotame seminare „Mokytojas? Niekada nesakyk niekada...“
Kaip švietimui konkuruoti darbo rinkoje arba kaip į švietimą pritraukti talentingus žmones? Kaip pagerinti švietimo kokybę? Apie valstybinę švietimo strategiją bei apie naujus iššūkius mokyklai ir mokytojui, pranešimą skaitė Ričardas Ališauskas ŠMM Strateginių programų biuro vedėjas.
Loreta Žadeikaitė, ŠMM Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja pristatė tarptautinio penkiolikmečių tyrimo PISA 2012 rezultatus – ataskaitą. Kiekvienas seminaro dalyvis gavo šią naujai išleistą knygą. Taip pat pristatė darbo grupės dėl matematikos, gamtos mokslų ir technologijų mokymo rekomendacijas dėl matematikos ir gamtos mokslų žemų pasiekimų.
Apie mokymosi pasiekimus, mokymo pagalbos organizavimą, apie pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei matematikos ir lietuvių kalbos papildomų valandų skirimą 5-10 klasėse kalbėjo Audronė Šuminienė, ŠMM Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

LŠĮPS Telšių r. susivienijimo pirmininkė Zofija Jesinienė bei Prezidiumo nariai Aušra Jonkienė, Lina Dijokienė ir Diana Banionienė susitiko su Telšių r. savivaldybės meru Vytautu Kleiva, jo pavaduotoju Petru Kuizinu, Finansų skyriaus vedėja Regina Radimoniene bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Danute Mažeikiene.

2014 m. birželio 13 – 14 d. LŠĮPS organizavo konferenciją „Švietimo finansavimo vizija ir realybė“ bei seminarą „Sėkmingo ir laimingo mokytojo tobulinimo ir savirealizacijos strategija“ Mažeikių raj. Viekšniuose. Renginyje dalyvavo ir LŠPS atstovai.
Konferenciją pradėjo LŠĮPS pirmininko pavaduotoja Mažeikių rajono susivienijimo pirmininkė Judyta Čejauskienė bei muzikos mokyklos auklėtiniai. Sveikinimo kalbą pasakė bei ŠMM ministro Dainiaus Pavalkio pranešimą perskaitė viceministrė Genoveita Krasauskienė. Konferencijos dalyviai emocingai sureagavo į ŠMM ministro pranešimą, kur buvo pasakyta, kad LR Vyriausybės siekiamybė švietimui šalies biudžete - 6% BVP iki 2024 m. Konferencijoje sveikinimo kalbą pasakė ir LR ŠMKK pirmininkė Audronė Pitrėnienė. LR Seimo narys Valentinas Bukauskas įvardino Darbo partijos pastangas, siekiant didesnio finansavimo švietimui nacionaliniame biudžete bei gerinant švietimo darbuotojų darbo ir socialines garantijas. Nuotraukų galerija iš renginio.

Prezidiumo posėdis

Sekmadienis, 15 birželio 2014 15:43 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

2014 m. birželio 6 d. įvyko LŠĮPS Prezidiumo posėdis, kuriame aptartos pagrindinės problemos: švietimo finansavimas 2015m., pasiruošimas birželio 18d. mitingui bei seminarui-konferencijai Viekšniuose, kuri vyks birželio 13-14 Mažeikių raj. Viekšniuose.

LŠĮPS pirmininkas Eugenijus Jesinas kalbėjo, kad ateinančių metų biudžete numatomas finansavimas švietimo srityje yra 676 mln. LT mažesnis, nei 2009 m. LR Vyriausybė nežada didinti finansavimo švietimui, todėl būtinos pilietinės akcijos, primenančios apie racionalų biudžeto paskirstymą visoms šalies sritims. Kalbėta apie numatytą birželio 18 d. mitingą, jo atributiką bei reikalavmus. Jei Vyriausybė nekreips dėmesio į švietimiečių mitingo reikalavimus, numatyti ilgalaikiai spaudimo būdai.

Kadangi konferencijoje – seminare dalyvaus ir LŠPS atstovai, todėl numatomas šių dviejų organizacijų darbo grupių susitikimas aptarti susijungimo klausimus.

Prezidiumo posėdyje patvirtintos kandidatūros LŠĮPS Garbės ženklo bei Padėkos rašto apdovanojimams.

Kam valdžiai nusenę pedagogai?

Sekmadienis, 15 birželio 2014 12:46 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

Mokytojos – močiutės
Patyrę mokytojai iš karto atpažįsta močiučių augintus vaikus. Šių dabar, emigracijos epogėjuje, mokyklose itin padaugėjo. Močiučių vaikai – lyg pasaulio bamba, visada dėmesio centre, nuolat nepatenkinti, nemokantys gyventi būryje ir, būdami patys itin laisvi, deja, negerbia kito laisvės. Jie išlepę, nemotyvuoti, nedrausmingi ir egoistiški, visko norintys ir gaunantys čia ir dabar. Akivaizdu, močiutės – ne mamos, juk jas dievulis sutvėrė ne auginti vaikus, o lepinti anūkėlius...

Keista, tačiau Lietuvos valdžios vyrų „šviesūs protai“, pailginę mokytojų pensinį amžių, nusprendė: šalies mokyklose irgi turi dirbti tik močiutės... Galime drąsiai teigti, jog taip visų pertvarkų pertvarka bus užbaigta: švietimas sugriautas, o kaltininkai surasti – tai mokytojos močiutės. Juk jau šiandien švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis įvardijo: švietimo bėda – mokytojai, nespėjantys pagal tobulėjančius mokinius. Ką gi – ministras teisus. Būtent jam, turint omeny ministro tikrąją profesiją, tikrai žinomos senų žmonių ligos... Tik ar tokios, močiučių augintos, kartos reikia Lietuvai? Ar iš jos laukiama ryškaus proveržio?

Copyright © 2013 Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version