Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

Rugsėjo 11 d. vyko Telšių rajono susivienijimo išplėstinis pirmininkų tarybos posėdis .Apie LR ŠMM vykdomą švietimo politiką ir kokie uždaviniai keliami šiandienos mokyklai ir mokytojams ,kokie prioritetai ir kokios priemonės numatomos šiems tikslams pasiekti supažindino ŠMM švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyr. specialistė Regina Pocienė . Apie švietimo pasiekimus Telšių rajone kokias problemas reikia išspręsti norint užtikrinti švietimo įstaigų sėkmingą funkcionavimą , ugdymo poreikių tenkinimą kalbėjo Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo , kultūros , sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė. Nuotraukos iš posėdžio.

Informacinis pranešimas

Trečiadienis, 10 rugsėjo 2014 20:49 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

Streikui besiruošiančios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) internetiniame puslapyje rugsėjo 10 d. paskelbtas informacinis pranešimas pavadinimu "Po aptarimo LR trišalėje taryboje kliūčių skelbti streiką nebelieka". Norime įspėti visus mokytojus, kad šiuo pranešimu įžūliai klaidinami tie kolegos, kurie svarsto apie galimybę vienaip ar kitaip prisidėti prie būsimo streiko. Rugsėjo 9 d. LR trišalėje taryboje buvo nutarta NESVARSTYTI klausimo apie streiko paskelbimą. Tokiu būdu, streiko organizatoriai neįvykdė LR Darbo kodekso 77 str. 2 dalies nuostatos – "priimti sprendimą skelbti streiką šakos lygiu turi teisę šakos profesinių sąjungų organizacijos jų įstatuose nustatyta tvarka, APTARUS Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje" ir streiko skelbti negali. Skelbdami melagingą informaciją apie tariamai įvykdytas visas streiko skelbimui būtinas procedūras, LŠDPS vadovai stumia jais tikinčius mokytojus dalyvauti neteisėtoje veikloje.

ŠMM darbo grupės posėdžio protokolas

Trečiadienis, 10 rugsėjo 2014 09:51 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

Ministro pirmininko 2014 m. rugpjūčio 27 d. potvarkiu sudarytos darbo grupės pasiūlymams dėl mokinių ugdymo kokybės, veiksmingumo, pedagogų socialinių sąlygų gerinimo ir bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos parengti pirmojo posėdžio protokolas.

pdfPosėdžio protokolas.

Švietimo ekspertų vizito tikslas – susitikti su tikslinėmis grupėmis ir surinkti informaciją ir nuomones iš įvairių švietimo specialistų ir suinteresuotų grupių apie išteklių panaudojimo mokyklose veiksmingumą. Šis vizitas yra EBPO politikos priemonių, didinančių išteklių panaudojimo mokyklose veiksmingumą, tyrimo dalis.

Pranešimas

Antradienis, 09 rugsėjo 2014 16:10 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

Rugsėjo 17 d. 15.30 val.  Švietimo ir mokslo ministerijoje vyks antrasis Ministro pirmininko 2014 m. rugpjūčio 27 d. potvarkiu sudarytos darbo grupės pasiūlymams dėl mokinių ugdymo kokybės, veiksmingumo, pedagogų socialinių sąlygų gerinimo ir bendrojo ugdymo mokyklų tinkle pertvarkymo parengti posėdis.

LŠPS ir LŠĮPS informuoja

Pirmadienis, 01 rugsėjo 2014 17:34 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

Mieli kolegos,

pristatome trumpą šių metų LŠPS ir LŠĮPS veiklos apžvalgą.

Kviečiame informaciniu pranešimu pasidalinti su kolegomis!

pdfVeiklos apžvalga

Copyright © 2013 Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version